Open Eindhoven
  • Ma 6 December

Open Data Eindhoven. Platform om gegevens openbaar en beschikbaar te maken

Buienradar als aansprekend voorbeeld. Beperkt gebruikte gegevens van het KNMI worden door een bedrijf verwerkt tot een innovatief product. Onder de naam Open Data klinkt steeds luider de roep om het openbaar en beschikbaar maken van bestanden. Met dat doel is ook in Eindhoven een platform in oprichting.

Edwin Rijkaart en zijn twee broers pikten het idee op van de radarbeelden die in de VS op tv worden vertoond. Waarom niet gewoon laten zien waar het regent en waar het droog is, in plaats van weerpraatjes en weerplaatjes? Die data waren er wel bij het KNMI, maar werden niet op die manier gebruikt. Op Koninginnedag 2006 ging Buienradar online en groeide al snel uit tot een immens populaire website. Buienradar betaalt overigens het KNMI in de vorm van een licensie en verdient zijn geld met advertenties. Nog zo’n voorbeeld: de snelheid en de dichtheid van verkeersstromen – en dus ook de files – laten zich realtime meten door mobiele telefoons te localiseren.

Informatie-revolutie
Droge data op een inzichtelijke manier presenteren en visualiseren kan dus interessante informatie opleveren. Zeker als verschillende gegevens met elkaar worden gekoppeld. Waarom niet al die reeds bestaande bestanden openbaar en beschikbaar maken, want dat kan nieuwe inzichten opleveren! Die oproep deed de grondlegger van internet, Tim Berners-Lee in 2009 tijdens de zogenaamde TED-talks. Dat zijn korte, compacte presentaties van mensen met vernieuwende ideeën, ook als filmpjes te vinden op internet. Berners-Lee sprak zelfs over een volgende informatie-revolutie. Onlangs, tijdens TED 2010, kwam hij er nog eens op terug en constateerde met genoegen dat er een krachtige beweging op gang is gekomen onder de naam Open Data. Overal ontstaan er spontaan groepen en activiteiten zoals bijvoorbeeld OpenStreetMaps.org, een wereldwijd netwerk dat geografische informatie verzameld.

Geld en werkgelegenheid
Burgers hebben immers het democratisch recht op die gegevens, tenslotte zijn ze met belastingcenten verzameld, luidt de redenatie. Dan gaat het om allerlei data bij de overheid, van geografische info tot en met demografische gegevens en van cijfers over mobiliteit en infrastructuur tot overzichten aangaande het onderwijs en de zorg. Naast openbaarheid van bestuur vormen mogelijke innovatieve toepassingen zoals Buienradar een argument voor de beweging Open Data. Het toegankelijk maken van gegevens kan simpelweg nieuwe producten en diensten en dus geld en werkgelegenheid opleveren. Ook de wetenschap kan er haar voordeel mee doen.

Kunstenaars
Daarnaast doen ook kunstenaars interessante dingen met gegevens, zoals Carmin Karasic op 2 december liet zien tijdens een bijeenkomst in het Eindhovense stadhuis. Karasic is multimedia-kunstenaar en actief bij de Eindhovense organisatie MAD emergent art center, met als directeur René Paré. MAD heeft het initiatief genomen om de beweging Open Data in Eindhoven een zetje te geven.
Duidelijk werd tijdens deze meeting dat op allerlei niveaus wordt gewerkt aan Open Data. De stichting ICTU, die slimme inzet van ict bij de overheid nastreeft, is bezig met een beleidsvoorstel. Want er kleven natuurlijk nog veel aspecten aan: welke gegevens wel of niet openbaar maken, en hoe zit het met software, formats, kosten en aansprakelijkheid? De provincies hebben al veel bestanden beschikbaar, met name op het gebied van geografische informatie. Ook bij de gemeente Eindhoven komt het onderwerp in beeld. Staande de bijeenkomst werd de eerste stap genomen voor de oprichting van een platform Open Data Eindhoven. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

www.opendataoverheid.nl
www.openeindhoven.nl

Illustratie: Niels Bakkerus

Tekst door Walter van Hulst