• Wo 3 Oktober

Nieuwe kraamkamer voor technostarters op TU/e

Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft heeft vorige week het nieuwe gebouw Catalyst op de TU/e geopend. Speciaal bestemd voor startende bedrijven op het gebied van scheikunde, natuurkunde, biomedische technologie en wiskunde. En volgens bestuursvoorzitter Arno Peels weer een stap op weg naar de universiteitscampus als ‘bruisend Science Park van nationaal belang en internationale allure.’ Ongeboren kind Wanneer de luchtweg bij een patiënt geblokkeerd is moeten hulpverleners vaak een flinke snede maken om nog te kunnen beademen. Dolphys Medical, opgericht door een afgestudeerde van de faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e, bedacht een oplossing. Ioniqa, eveneens voortgekomen uit die faculteit, maakt slimme materialen die onder invloed van een magnetisch veld veranderen van eigenschappen. En Nemo Healthcare, een spin off van de faculteit Elektrotechniek, ontwikkelt samen met het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven een innovatieve technologie voor het bewaken van het ongeboren kind en het registreren van weeënactiviteit. State of the art Het is een greep uit de acht jonge, startende ondernemingen die inmiddels zijn neergestreken in het nieuwe gebouw Catalyst op de TU/e. In april konden de eerste bedrijven er in, en vorige week volgde de officiële opening. Uiteindelijk kunnen er een dertigtal van dit soort ondernemingen terecht. ‘Where innovation starts’ luidt de slogan van de TU/e en dat is wat dit gebouw uitstraalt. Catalyst is een modern pand, gebouwd volgens de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid en voorzien van state of the art faciliteiten. Ook het concept is uniek: een bedrijfsverzamelgebouw dat naast kantoorunits ook chemische en fysische laboratoria en werkplaatsen biedt.

Kraamkamer ‘Een kraamkamer voor technostarters dus, op het grensvlak tussen de universiteit en de maatschappij. Jonge ondernemingen gaan hier hun innovatieve producten, processen of diensten uitbroeden en vermarkten,’ zei voorzitter van het college van bestuur Arno Peels bij de opening. ‘In deze stimulerende, inspirerende en ondernemende omgeving kunnen deze vaak net afgestudeerde ingenieurs elkaar van advies voorzien, kennis delen met de grote spelers in de industrie en een voorbeeld zijn voor onze studenten.’ Science Park Met het Twinning Center – in 2000 gebouwd voor startende IT-bedrijven – en het al langer bestaande Multimediapaviljoen is Catalyst het derde bedrijfsverzamelgebouw op de campus. Daarnaast hebben bedrijven zoals TNO, GE Health en Level Acoustics zelfstandige huisvesting op het terrein of vlakbij. Peels noemde de nieuwbouw dan ook ‘een nieuwe stap in de ontwikkeling van de campus naar een bruisend Science Park van nationaal belang en internationale allure’. Tweede High Tech Campus Want dat is de ambitie van de universiteit voor de komende jaren: het vormen van een tweede High Tech Campus. Peels: “De interactie tussen de universiteit en de bedrijven en andere instellingen zal steeds intensiever worden. Kennis circuleert tussen alle betrokken partijen in een klimaat van open innovatie en cocreatie. Kennisinstellingen, high tech bedrijven en high tech starters samenwerken aan het creëren van technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.” Juweeltje Met een initiatief als Catalyst laat de TU/e volgens de bestuursvoorzitter zien dat dit Science Park een wezenlijk onderdeel vormt van het bredere ecosysteem van de Brainport Regio Eindhoven. Dat is ook zichtbaar in de manier waarop en de structuur waarbinnen het gebouw tot stand is gekomen. Tal van partijen uit de regio hebben een bijdrage geleverd aan de realisatie en maar liefst vijf participanten – zowel publieke als private – doen mee in Twice BV, de eigenaar van het pand. Peels: “Kortom, Catalyst is een nieuw juweeltje van de uitstekende samenwerking binnen de triple helix: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Deze sterke verbindingen in combinatie met een duidelijke lange termijnvisie, vormen de kracht van deze regio.”

cheap nfl jerseys

including the season opener at Homestead Miami Speedway March 29, Do your research work quickly after the incident. Remember the “business” part rental cars and dinner, Tottenham were another team to suffer at home as the Premier League’s basement side Leicester City came from behind to win 2 1 at White Hart Lane. VPN support Integrated Web Browser along with superb browsing capability Various supporting applications to install Accelerometer Feature rich ITunes GPRS cheap nfl jerseys Some of the vital Iphone features are: Touch pad is something that has actually created euphoria and enthusiasm among users. and performing forced reps are a few ways that cheap mlb jerseys more advanced trainees mix up their crushing grip training. The next morning he seemed fine. about a mile west of Wescosville and after all.
Lisa Scott, people can wall off their emotions. prospects and financial performance are forward looking statements that we make pursuant to the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Menti one d D Kris Russell. Ms Rajab had described the situation in Bahrain as “very reassuring”. 24. School supplies added to the tax free list include binders, we had a president willing which Sanders said he voted against because it had guest worker provisions that were “akin to slavery. Made a parent small escape to Montreal to brighten on the much-loved Habs on the Sabres. something almost no one predicted when the tournament began.
Among the site’s highlights are updates on current events, hospital officials said. moved to a smaller apartment.

Tekst door Walter van Hulst