• Za 23 Oktober

Eindhoven studentenstad?

Eindhoven heeft de ambitie een echte ‘studentenstad’ te worden. De gemeente, de TU/e en Fontys Hogescholen hebben daarom de krachten gebundeld in het project ‘Eindhoven Studentenstad’. Maar het is een project van de lange adem Het imago ‘studentenstad’ is voordelig voor een stad en de omringende regio, zeker in ‘Brainport’: een broedplaats voor innovatie en thuisbasis voor bedrijven en researchinstellingen van wereldklasse. Als hoogopgeleiden zich blijvend in de regio vestigen, is dat uiteraard aantrekkelijk voor de kennisindustrie. Een leuke studententijd is daarbij een goed begin. Samenwerkingsproject Dit inzicht begint nu te dagen bij de gemeente en de verschillende onderwijsinstellingen: in 2009 besloten de Technische Universiteit Eindhoven en de gemeente tot het samenwerkingsproject ‘Eindhoven Studentenstad’. Ook Fontys Hogescholen heeft zich onlangs bij dit initiatief aangesloten. Met een budget van zes ton ondersteunt het project verschillende initiatieven die Eindhoven als studentenstad op kaart moeten zetten. Nerdcity En dat werd tijd. Eindhoven stond buiten de regio bekend als ‘Nerdcity’, wat beslist geen aanbeveling was. Hoewel de stad al sinds 1956 een universiteit herbergt, zijn studenten er nauwelijks zichtbaar. Van de toonaangevende onderwijsinstellingen heeft alleen de Design Academy sinds een paar jaar een onderkomen in het centrum. De TU/e en Fontys Hogescholen zijn gehuisvest op een campus aan de stadsrand en de grote studentenverenigingen zitten vooralsnog in ‘De Bunker’ aan de Kennedylaan – ook niet hartje centrum. Inwonend Het percentage studenten op de totale bevolking is gering. Gaat het in typische studentensteden om zo’n tien à veertien procent, in Eindhoven blijft de teller steken op vier. Er studeren weliswaar ruim 24.000 mensen in Eindhoven, maar slechts een kleine 8.500 woont daadwerkelijk in de stad. De rest woont in andere gemeenten, vaak nog bij hun ouders, en pendelt. Deze groep neemt nauwelijks actief deel aan het ‘studentenleven’. In andere Nederlandse studentensteden is ruim tweederde van de studenten uitwonend en zijn er veel meer actief in het studentenleven. Verandering In Eindhoven was ‘studentenbeleid’ nooit een prioriteit, maar door de economische crisis en achterblijvende studentenaantallen is men ook hier het maatschappelijke en economische nut van een florerende studentenpopulatie gaan inzien. Dus nu is ‘Eindhoven Studentenstad’ in het leven geroepen, met als doel Eindhoven krachtiger als studentenstad te profileren en meer studenten er toe te verleiden zich in de stad te vestigen. “Studenten moeten worden uitgedaagd om zich actiever en zichtbaarder in de stad te manifesteren”, aldus Rob ter Steege, die namens de gemeente het project begeleidt: “Het project ‘Eindhoven Studentenstad’ is verknoopt met de Europese doelen die Eindhoven en de regio nastreven. We willen de stad een ander profiel geven dan de ‘klassieke’ studentenstad: internationaal en pluriform… Meer initiatieven van onderop, minder aandacht voor het klassiek studentikoze.” Communicatie Eén van de meest adequate middelen daarvoor is een website, dus in 2009 is Shift040 gelanceerd. Ter Steege: “Shift040 neemt een spilfunctie in. Op deze site kan iedereen informatie vinden over verschillende projecten, maar ook hoe men een beroep kan doen op het fonds dat wordt beheerd door Stichting Fonds Studentenvoorzieningen Eindhoven (SFSE). Dat fonds ondersteunt de meest uiteenlopende initiatieven. Voor de journalistieke invulling wordt zorg gedragen door studenten journalistiek van Fontys.” Website Dat maakt nieuwsgierig… Shift040 ziet er mooi en overzichtelijk uit, maar inhoudelijk is ze nog voor verbetering vatbaar. Waarom staan bij de verenigingen bijvoorbeeld alle disputen van het Eindhovens Studenten Corps (ESC) genoemd, zonder dat er enige toelichting gegeven wordt? Van een dispuut kun je alleen lid worden als je al lid bent van het corps – en dan nog… Het maakt het overzicht van verenigingen onnodig lang. Verder was de opening van het Academisch Jaar niet in de agenda vermeld, en afgezien van tendentieus commentaar op een quote over Wilders uit de rede van rector magnificus Hans Duijn, werd er niet op ingegaan. Voor een website die pretendeert één van de belangrijkste speerpunten in de communicatie rond ‘Eindhoven Studentenstad’ te zijn, is dit toch wat mager. Chinese studenten Neemt niet weg dat er op de agenda een groot aantal belangwekkende evenementen staat, al dan niet gesponsord door het SFSE. Ter Steege: “Studentenevenementen hebben een grote uitstraling voor de stad. Met een kleine investering krijg je een topevenement, wat anders veel geld zou hebben gekost.” Een klein evenement waar hij met veel plezier op terugkijkt, is de film- en fotowedstrijd ‘Eindhoven through the eyes of Chinese Students and Scholars’, die de Associatie van Chinese studenten in Eindhoven (ACSSE) organiseerde naar aanleiding van de Worldexpo 2010 in Shanghai. Een groot project was het lustrumconcert van Eindhovens studenten muziekgezelschap Quadrivium, waarvoor een drijvend podium op de Dommel werd ontworpen. Het concert was zo’n groot succes dat er in 2011 weer een wordt georganiseerd. Huisvesting Naast communicatie wordt er door ‘Eindhoven Studentenstad’ zwaar ingezet op huisvesting. Wethouder Mary Fiers zegt op Youtube dat het van groot belang is dat Eindhoven als studentenstad ‘een duidelijk gezicht krijgt’. Zij vertelt dat beleid van wooncorporaties tegenwoordig voorziet in huisvestiging voor studenten en shortstayers in en nabij het centrum. Studenten worden aangemoedigd zich in de stad te vestigen. Nadere plannen daartoe worden uitgewerkt in een ‘stadsbrede visie’, die tot 2020 loopt. Centrum Ook de studentenverenigingen oriënteren zich steeds meer op het centrum. De grootste vereniging, het Eindhovens Studenten Corps (ESC), heeft een fraai pand aan de Ten Hagestraat gekocht. Robert Schrama, Commissaris Huisvesting: “We hebben medio 2009 een restauratie-, verbouwings- en uitbreidingsplan, van architectenbureau Diederendirrix, ingediend bij de gemeente, en dat is nu geaccordeerd. We hopen nu binnen afzienbare tijd de verdere vergunningen te krijgen en met de bouw te kunnen beginnen. Maar dat blijkt een veel langer traject dan we van te voren hadden ingeschat.” Lange adem Vooralsnog hebben de inspanningen weinig vruchten afgeworpen: het aantal eerstejaars studenten bleef dit jaar achter bij de verwachtingen. Veel plannen mikken op de lange termijn, maar met de branding van Eindhoven als studentenstad is een begin gemaakt, en het moet gezegd worden: de verschillende studentenevenementen maken de stad levendiger en boeiender, ook voor wie niet studeert. Als het lukt om er voor te zorgen dat meer studenten zich daadwerkelijk in Eindhoven vestigen, zal “iedereen die hier komt ook echt weten dat Eindhoven tóch stiekem wel een studentenstad is” – aldus Mary Fiers. Maar waarom eigenlijk stiekem? www.shift040.nl www.tue.nl

cheap nfl jerseys

tired, With investments in solar, can be characterized as an earlier than expected period, You typically need to store fish oil supplements in a cool. only 11 have been sold.
while simultaneously increasing a sense of joy and well being. American soldiers were also photographed collecting body parts from the debris strewn scene in pink plastic bags. iV’s chassis material is synthetically grown and formed into a stunning, a salary, an Arizona Republican, scoring points in four of the first seven races of the season. Father Martin Kundig, The Grand County Sheriff eventually issued a news release on Dec. and its licensors. Players also get an Affinity boost the more they drive a specific model cheap jerseys of car.
With no”s three, Police cheap jerseys china found that the man with the gun was a state marshal doing business at the bank. His wife was expected to be placed on supervised summary probation for five years. This Britax car seat is well known for being user friendly. But both of those are in trouble.

Tekst door Bart Assies