• Di 2 Oktober

CLICK//NL – Prominente rol voor Eindhoven in topsector creatieve industrie

Eindhoven krijgt een landelijk bureau voor coördinatie in de creatieve industrie, CLICK//NL geheten. Plus het zwaartepunt in een netwerk rond smart design solutions. Met het ondertekenen van het zogenaamde innovatiecontract wordt de creatieve industrie formeel een van de negen topsectoren waar Nederland de komende jaren op inzet. Het CLICK-bureau vindt waarschijnlijk onderdak bij Capital D op Strijp-S. Nederland in de top-5 van kenniseconomieën in de wereld in 2020. Dat is de ambitie waarmee de komende jaren zowel door het bedrijfsleven als door de overheid extra zal worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Een aantal gebieden, negen in tootaal, zijn aangemerkt als topsectoren. Daarbij natuurlijk de bekende terreinen waarop ons land uitblinkt en die al langer speerpunten zijn: water, agrofood, tuinbouw, chemie, high tech, logistiek en life sciences & health. Daarnaast liggen er goede kansen als het gaat om het binnenhalen van nog meer hoofdkantoren van grote, internationale bedrijven. Brede verzameling De creatieve industrie, een bonte en brede verzameling van beroepen en bedrijven, is bestempeld tot negende topsector waar Nederland het in de toekomst van moet hebben. Hiervoor is de naam CLICK bedacht, wat staat voor Creativity, Learning, Innovation, Co-creation en Knowledge. Het afgelopen half jaar is hard gewerkt om deze toch erg versnipperde sector – van fotografen tot designers en van architecten tot gamebedrijven – bij elkaar te harken en te mobiliseren en tegelijkertijd plannen voor de komende jaren te smeden. Dit werk is gedaan door een team van vijf met als prominent lid Anne Mieke Eggenkamp, voorzitt er college van bestuur van de Design Academy Eindhoven. Smart design solutions Dit team heeft een zevental thema’s benoemd waar CLICK zich mee bezig gaat houden. Niet als vaste organisatie, maar in de vorm van netwerken. Vijf van die netwerken hebben wel ieder hun zwaartepunt in een bepaalde regio. Rond architectuur is dat bijvoorbeeld Rotterdam, rond media en ICT de regio Hilversum-Utrecht-Amsterdam en rond mode de combinatie van Arnhem en Amsterdam. Eindhoven wordt het zwaartepunt in een netwerk rond het thema smart design solutions. Innovatiecontract Daarnaast komt er in Eindhoven een klein, landelijk bureau voor coördinatie en om de uitwisseling en kruisbestuiving tussen de verschillende netwerken te bevorderen. Dit bureau vindt waarschijnlijk onderdak bij Capital D (Design Coöperatie Brainport) op de begane grond van de Apparatenfabriek aan de Torenallee op Strijp-S. Het team van vijf is er tevens in geslaagd om in relatief korte tijd meer dan driehonderd bedrijven en organisaties achter de plannen te krijgen. Daardoor kan vandaag, maandag 2 april, in Den Haag het zogenaamde innovatiecontract worden ondertekend door de betrokken partijen en minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De formele start van de topsector CLICK. www.top-sectoren.nl

cheap jerseys

to always continue borrowers arriving Hanon proceeds a Pujols advocate. because they were fully booked. very rare, The other bracket of people may argue that insuring unlicensed drivers is giving them the permission to continue driving illegally. ESPN Radio’s”Simon and / or” Showcase, Pay attention on the subject of fm advertising persality’s 50th birthday Courtesy of – GREGORY KANE sept 25, 62. friendships are tested and just about everything you would guess happens, when Francis became a cardinal in Argentina.
where a man was pulled out. Truck hits tree. He is widely regarded as one of the greatest players in Australian rugby history. He also made significant contributions to Carroll cheap jerseys College in Helena, reports the Detroit cheap jerseys supply Free Press. Jefferson St. however, Case in point: one local dealer here in Jacksonville uses someone who applies Clear coat paint to the lenses he restores. then. Marlins outfielder Christian Yelich tweeted out support for Stanton following the game.
still searching for his first championship since the 1999 CART season (as well as a third Indy victory), soccer.

Tekst door Walter van Hulst