Schermafbeelding 2012-05-03 om 19.33.12
  • Do 3 Mei

Teken de petitie: Beeldende kunst terug naar 6% BTW

Binnen het Haagse Kunduz-akkoord is er voorgesteld de BTW voor de podiumkunsten weer te verlagen naar 6%. Die van de beeldende kunst daarentegen zou per 1oktober nogmaals omhoog gaan naar 21%. Om dat te voorkomen, roept de redactie van Hallo 040 je op een petitie te ondertekenen.

Onderscheid
Terwijl de podiumkunsten in het najaar teruggaan naar het lage BTW-tarief van 6% BTW, krijgt de beeldende kunst binnen twee jaar te maken met een tweede verhoging van de BTW. Als het demissionair Kabinet Rutte haar zin krijgt gaat dat tarief eind dit jaar zelfs van 19% naar 21% BTW. Dat is een verhoging van 15% in nog geen twee jaar! (van 6 naar 19 naar 21%). Hiermee wordt een onbegrijpelijk en onacceptabel onderscheid in de culturele sector aangebracht. Het ontneemt kunstenaars de mogelijkheid om gevolgen van eerder genomen bezuinigingen op te vangen. En vele Nederlandse galeries hebben er al (doorgaans noodgedwongen) de brui aan gegeven.

Crisis
Door de eerste verhoging van de BTW en de economische crisis daalde de verkoop van kunstwerken via de Nederlandse galeries de afgelopen jaren al met gemiddeld 15%. Voor een vijfde van de galeries daalde de omzet vorig jaar zelfs met minimaal 25%! De concurrentiepositie van de Nederlandse kunstmarkt wordt door de BTW-verhoging dan ook internationaal zwaar ondermijnd.

Bezuinigingen
Daarbij komt deze BTW-verhoging bovenop de vele onevenredige bezuinigingen die in grote mate ten laste komen van juist de beeldend kunstenaars. Subsidies en fondsen voor de beeldend kunstenaars worden gehalveerd. Vervolgopleidingen als de Rijksacademie, de Ateliers en Jan van Eyck-academie worden sterk gekort. De Wwik, een steun voor vooral beginnende kunstenaars, werd afgeschaft.

Marktpositie
Veel musea en instituten moeten herstructureren, waardoor expositiemogelijkheden voor beeldend kunstenaars dramatisch afnemen. Ook het aantal opdrachten voor kunst in de openbare ruimte is schrikbarend afgenomen. Terugkeren naar het lage BTW tarief stimuleert het ondernemerschap, repareert de sterk dalende opbrengsten en helpt de internationale marktpositie te herstellen cq te handhaven.

Actie
Het is onbegrijpelijk dat de beeldende kunst uitgesloten wordt van herstel van de 6% BTW-regeling. De rampzalige gevolgen van het hoge tarief geven daar geen enkele aanleiding toe. Wat ons betreft moet de beeldende kunst ook terug naar 6% BTW! Wij staan volledig achter de handtekeningenactie die beeldend kunstenaars en geleriehouders hebben gestart om net als de podiumkunsten weer onder het lage BTW-tarief te worden geschaard.

Oproep
Daarom reopen wij als redactie van Hallo 040 iedereen op om de online petitie te ondertekenen. Je vindt deze op: btwopkunstnaar6.petities.nl

We hopen dat we hiermee samen een eind kunnen maken aan deze oneerlijke en voor de beeldende kunst ondermijnende situatie!

Tekst door de redactie