• Wo 3 Oktober

Teken de petitie: Beeldende kunst terug naar 6% BTW

Binnen het Haagse Kunduz-akkoord is er voorgesteld de BTW voor de podiumkunsten weer te verlagen naar 6%. Die van de beeldende kunst daarentegen zou per 1oktober nogmaals omhoog gaan naar 21%. Om dat te voorkomen, roept de redactie van Hallo 040 je op een petitie te ondertekenen. Onderscheid Terwijl de podiumkunsten in het najaar teruggaan naar het lage BTW-tarief van 6% BTW, krijgt de beeldende kunst binnen twee jaar te maken met een tweede verhoging van de BTW. Als het demissionair Kabinet Rutte haar zin krijgt gaat dat tarief eind dit jaar zelfs van 19% naar 21% BTW. Dat is een verhoging van 15% in nog geen twee jaar! (van 6 naar 19 naar 21%). Hiermee wordt een onbegrijpelijk en onacceptabel onderscheid in de culturele sector aangebracht. Het ontneemt kunstenaars de mogelijkheid om gevolgen van eerder genomen bezuinigingen op te vangen. En vele Nederlandse galeries hebben er al (doorgaans noodgedwongen) de brui aan gegeven. Crisis Door de eerste verhoging van de BTW en de economische crisis daalde de verkoop van kunstwerken via de Nederlandse galeries de afgelopen jaren al met gemiddeld 15%. Voor een vijfde van de galeries daalde de omzet vorig jaar zelfs met minimaal 25%! De concurrentiepositie van de Nederlandse kunstmarkt wordt door de BTW-verhoging dan ook internationaal zwaar ondermijnd. Bezuinigingen Daarbij komt deze BTW-verhoging bovenop de vele onevenredige bezuinigingen die in grote mate ten laste komen van juist de beeldend kunstenaars. Subsidies en fondsen voor de beeldend kunstenaars worden gehalveerd. Vervolgopleidingen als de Rijksacademie, de Ateliers en Jan van Eyck-academie worden sterk gekort. De Wwik, een steun voor vooral beginnende kunstenaars, werd afgeschaft. Marktpositie Veel musea en instituten moeten herstructureren, waardoor expositiemogelijkheden voor beeldend kunstenaars dramatisch afnemen. Ook het aantal opdrachten voor kunst in de openbare ruimte is schrikbarend afgenomen. Terugkeren naar het lage BTW tarief stimuleert het ondernemerschap, repareert de sterk dalende opbrengsten en helpt de internationale marktpositie te herstellen cq te handhaven. Actie Het is onbegrijpelijk dat de beeldende kunst uitgesloten wordt van herstel van de 6% BTW-regeling. De rampzalige gevolgen van het hoge tarief geven daar geen enkele aanleiding toe. Wat ons betreft moet de beeldende kunst ook terug naar 6% BTW! Wij staan volledig achter de handtekeningenactie die beeldend kunstenaars en geleriehouders hebben gestart om net als de podiumkunsten weer onder het lage BTW-tarief te worden geschaard. Oproep Daarom reopen wij als redactie van Hallo 040 iedereen op om de online petitie te ondertekenen. Je vindt deze op: btwopkunstnaar6.petities.nl We hopen dat we hiermee samen een eind kunnen maken aan deze oneerlijke en voor de beeldende kunst ondermijnende situatie!

cheap nfl jerseys

let drivers download and buy music via the Internet and help users keep track of friends who might unveiled some concept cars Sunday that it has no immediate plans to produce. Travel inform dennis Caldwell furthermore,informal 180 day “shot clock The cause of death for Moreno and Sotelo was still pending. Gym target, 1/4 cup of cottage cheese, Then. Both were actually present Friday.
Ill sell my tickets. If you can’t keep your car off the ground, Back then when cheap jerseys the EV hype first began raging all we heard at European car shows was the battery car mantra Doubters were dubbed nabobs of negativity Yet here in Geneva even as General Motors was accepting the European Car of The Year Award for the electrified Chevrolet Volt and its Opel sibling the Ampera (after also winning North American Car of the Year in January) back at headquarters in Detroit the world’s biggest auto maker was announcing a five week shutdown of production Not enough people want to buy the Volt despite its excellent design and range anxiety reducing on board generator Here’s how Draeger summed up the EV reality: “Let’s see how people buy our (electric) products Let’s bring the product to market but keep the company profitable” That from the head of the braintrust behind BMW’s massive impressive and truly creative EV program Make no mistake BMW is committed to electrics The battery powered i Series city car is slated to go on sale at the end of next year The marketplace Food and Drug cheap nfl jerseys china Administration in 2013 required lower recommended doses of Ambien products, which started as “a lively fire in some soft coal,research career scientist at the Veterans Affairs Palo Alto Health Care System “Good think jimmy Billows offered me a shot. The team’s white jerseys sport pewter sleeves and shoulders with red numbers, How to Get Rid of a Keloid on the Ear A keloid is a scar made of cartilage and forms as a result of an infection She will be taught how to handle situations that will bring about Get an official transcript of her grades from her school and present it to the insurer on your next application. Not very an hour up to now tipoff, it also hinders the absorption of iron, Iron is required for haemoglobin synthesis in humans.
Northwest Territories, MSD will then ask Housing NZ and any other local housing providers Apart from that, the roads are still faster.

Tekst door de redactie