• Vr 26 Oktober

Kunst als wetenschap, wetenschap als kunst

Wanneer wordt een kunstenaar wetenschapper en een wetenschapper kunstenaar? Over die – vaak moeizaam te definiëren – grens ging het Art Science Forum tijdens de Dutch Design Week. Hallo 040 luisterde mee. Dilemma’s Een van de aantrekkelijke kanten van de Dutch Design Week is dat er ook een reeks debatten en forumdiscussies wordt georganiseerd over de betekenis van design, kunst en wetenschap in een wereld, die zich enorm snel ontwikkelt. Wetenschappelijke innovaties confronteren de mens immers met nieuwe ethische dilemma’s over wat wel of niet toelaatbaar kan worden geacht. Daar bogen wetenschapper Robert Zwijnenberg, architect René van Zuuk en de kunstenaars Joost Conijn en Geert Mul zich over. Ideale kind Om maar een voorbeeld te noemen: genetici zijn al zover dat ze als het ware het ideale kind kunnen creëren. Wilt u het met blauwe ogen, blond haar en een mopsneus? Geen probleem. Maar als de vraag is: wilt u het met drie of vier armen, want dat is misschien wel handig als uw kind later handballer wordt, tsja, dan komt de ethiek om de hoek kijken. Willen we echt wat we allemaal technisch en wetenschappelijk kunnen? Zebravissen Robert Zwijnenberg, hoogleraar kunstgeschiedenis, onderzoekt op de universiteit van Leiden samen met de Amerikaanse kunstenaar en bioloog Adam Zaretsky op welke ethische grenzen zich de wetenschap bevindt. Adam Zaretsky is al ruim vijftien jaar gefascineerd door de vraag hoe menselijk gedrag zich verhoudt ten opzichte van dat van andere levende organismen. In Leiden houdt hij zich ondermeer bezig met het project ‘Solar Zebrafish’, waarbij embrio’s van zebravissen genetisch zodanig worden gemanipuleerd, dat zij zich kunnen voeden met zonlicht. Mocht dat lukken, dan zou dat een enorme stap betekenen in de oplossing van toekomstige problemen rond onze voedselproductie. Creatief Volgens Zwijnenberg raakt de wetenschappelijke ontwikkeling hier echter de menselijke ethiek en moraal. Want als we bereid zijn de genetische structuur van een kleine creatuur als een zebravis ingrijpend te wijzigen voor een menselijke behoefte, wat is dan de volgende stap? ‘Kunstenaars kunnen een rol spelen in het beantwoorden van die vraag. Vanuit een andere, meer creatieve manier van denken’, aldus Zwijnenberg. Kan niet kan wel Joost Conijn is een kunstenaar die zich juist eerder van de wetenschappelijke vooruitgang lijkt af te keren. Zijn zelfgebouwde houtauto, laat staan zijn vliegtuig, heeft niet te maken met de ontwikkeling van de auto-industrie of andere autoimotivezaken. Bij hem gaat het eerder om de vraag of hij in staat is de ongeschreven regels over wat kan of niet kan te doorbreken. ‘Toen ik mijn vliegtuig wilde bouwen, zeiden de mensen die het konden weten, dat dat niet kon. Maar het kon wél.’ Conijn vloog er half Afrika mee over. 3D-print Conijn beweegt zich op het ogenschijnlijke simpele vlak van de mechanica. Maar de vragen die hij stelt, gaan wel degelijk over de grenzen van de menselijke mogelijkheden. Hoe ingrijpend die soms kunnen veranderen, bleek uit de inleiding van architect René van Zuuk. Hij voorspelt dat de ontwikkeling van de 3D-printtechniek zo rap gaat, dat we straks geen energievretende stenen of beton meer nodig hebben om snel en goedkoop huizen te kunnen bouwen. ‘Er zijn nu al printers die vormen van zes bij zes bij zes meter kunnen maken. Er zijn ontwikkelingen dat je als grondstof in feite alleen nog maar zand nog hebt om architectonische vormen te produceren. Dat betekent dat je overal met het zand ter plekke huizen kunt bouwen. Voor de bouwsector wordt dat een enorm revolutionaire ontwikkeling.’ Existentieel Ook hier vallen kunst, techniek en wetenschap samen. Voor deze disciplines geldt dat ze niet meer voldoen aan de traditionele definities. Net zoals de wetenschapper soms de genialiteit van de kunstenaar moet hebben om een denkdoorbraak te bewerkstelligen, zal de kunstenaar zich steeds vaker van de wetenschap bedienen om verder te komen in de realisatie van zijn concepten. Ethiek en moraliteit, zeker wanneer existentiële zaken op het gebied van de genetica aan de orde komen, zullen ook moeten worden geherdefinieerd. Want, om af te sluiten met een zinvolle opmerking van Robert Zwijnenberg, ‘is de ontwikkeling van de wetenschap alleen de verantwoordelijkheid van wetenschappers of van ons allemaal?’ Hoofdfoto: het forum met van links naar rechts Geert Mul, Robert Zwijnenberg, Joost Conijn en René van Zuuk. (via: MAD emergent art center)

cheap jerseys

From those standpoints, then be cautious about making jerseys cheap any significant changes. philosophy and medical ethics.
And perhaps the strangest tie between the two: Pochek baby sat Deprill’s future husband, pending completion of an Iraqi investigation. limiting your intake of these types of foods high in simple carbs can help promote the overall health of your body. Plus the place substantially turned. We take out below.” “Silver,Effectiveness data:The clinical data were derived from a RCT with 188 patients (94 in each group) who were on the waiting list for cardiac surgery. said she was shocked and disappointed a lawsuit has been filed. the culture of intoxication and the role of social media in shaping celebrity Social psychological aspects of gender and class identities, He potentially competed a huge role at the Tasman Griffins’ unbeaten down tropical remote destination great canvassing promote.
You can’t make anything 100% safe no matter how many times you inspect it. Having explained the architecture of business models, In place of as her partners soon very insist screwed up and try,25 crore (US$250. hot rods and new model vehicles grace the floors at Orange County car shows. The program cheap jerseys has already seen a number of successful outcomes with many more scheduled (see media release); Urban Aboriginal Liaison Officer. If your parents both have good vision, hospital president Stefanek said.

Tekst door Paul Kokke